Ujemne saldo wyniosło 0,2 mld euro wobec 1,4 mld euro deficytu w tym samym okresie ub.r. 

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 85,9 mld USD, a import 86,1 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 2,5%, a w imporcie o 4,2%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld USD, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,7 mld USD" - czytamy w komunikacie. 

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 0,9% r/r i wyniósł 20,5 mld euro w okresie styczeń-kwiecień 2019 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 0,6% r/r do 17 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 15,3 mld zł (4 mld USD, 3,5 mld euro) wobec 14,6 mld zł (4,3 mld USD, 3,5 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 pkt proc. i wyniósł 27,1%, a w imporcie o 0,5 pkt proc i stanowił 22,4%.

Eksport do wszystkich krajów Unii Europejskiej zwiększył się w tym czasie o 3,4% r/r do 60,5 mld euro, zaś import wzrósł o 0,5% r/r do 44,3 mld euro, podał Urząd.

W styczniu-kwietniu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, Niemiec, Holandii oraz Czech.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,1%), a importu ogółem - 63,9% (wobec 65,2% w styczniu-kwietniu 2018 r.), podał też Urząd.

Eksport do Rosji

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 1,8% r/r do 2,5 mld USD w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 9,4% do 2,2 mld euro, podano w komunikacie.

"Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi - 87,2% (w tym UE 80,1%), a w imporcie - 66,2% (w tym UE 58,5%), wobec odpowiednio 87,5% (w tym UE 81%) i 66,9% (w tym UE 59,9%) w analogicznym okresie ub. roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%, a w imporcie 8%, wobec odpowiednio 5,4% i 8,6% w styczniu-kwietniu 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Import z Rosji w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. spadł o 14,1% do 5,3 mld USD (w euro odnotowano spadek o 7,7% do 4,7 mld euro)

>>> Czytaj też:  Dobrobyt widoczny nie tylko w PKB. Spada liczba samobójstw z powodów ekonomicznych