Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł, z zysku netto za 2018 r., podała spółka.

"Uchwała przyjęta przez walne zgromadzenie jest zgodna z polityką dywidendową spółki ogłoszoną w lipcu 2018 r., a także z rekomendacją zarządu w sprawie podziału zysku za ubiegły rok, która została następnie pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą Ronson Development. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 18 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy będzie 25 czerwca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Biorąc pod uwagę bieżący kurs akcji spółki (0,91 zł na zamknięciu sesji w dniu 11 czerwca 2019 r.), oczekiwana stopa dywidendy wynosi 6,6%. Dywidenda w wysokości 0,06 zł na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł, odpowiada 73% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2018 rok, który wyniósł 13,5 mln zł, podano również.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)