Jak podał również w komunikacie Nowak, poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec czerwca wyniósł 76 proc.

Wiceminister podkreślił jednocześnie, że "podobnie jak w poprzednich miesiącach, w związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych i komfortową sytuacją płynnościową budżetu podaż obligacji w trzecim kwartale będzie ograniczona". W lipcu Ministerstwo Finansów zorganizuje zostanie jeden przetarg zamiany oraz jeden sprzedaży, skorelowany z przypadającym wykupem.

Nowak poinformował również, że w maju zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,7 mld zł jako wypadkowa wzrostu zaangażowania ze strony banków krajowych - o 2,5 mld zł, oraz spadku zadłużenia wobec krajowych inwestorów pozabankowych - o 1,1 mld zł, i inwestorów zagranicznych - o 0,6 mld zł.

Ministerstwo Finansów poinformowało też w piątek, że w całym trzecim kwartale 2019 r. planuje od jednego do trzech przetargów na sprzedaż obligacji z łączną podażą w przedziale 7-13 mld zł. Struktura tych papierów uzależniona będzie od sytuacji rynkowej. Resort podał też, że planuje 3-4 przetargi zamiany, przeprowadzenie których uzależnione będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej. Do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2019 i 2020.

W komunikacie MF napisano także, że możliwe są emisje publiczne obligacji na rynkach zagranicznych, wpływy z kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości do 0,1 mld EUR i emisje obligacji w formule private placement.(PAP)