PE ocenił, że Maduro i jego służby stosują przemoc "w celu powstrzymania procesu przemiany demokratycznej i przywrócenia rządów prawa w Wenezueli".

W rezolucji przyjętej 455 głosami za, przy 85 przeciw i 105 wstrzymujących się, europosłowie ponawiają pełne poparcie "dla legalnego tymczasowego prezydenta Juana Guaido".

Posłowie wzywają Radę UE do przyjęcia dodatkowych sankcji wobec organów państwowych odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka i represje. Ich zdaniem władze UE muszą zamrozić aktywa tych osób i zawiesić wizy, a także wizy ich najbliższych krewnych.

W wydanej w imieniu UE deklaracji w sprawie Wenezueli szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini ostrzegła, że Wspólnota dalej będzie rozszerzać sankcje przeciwko władzom tego kraju, jeśli nie będzie konkretnych wyników trwających negocjacji.

Reklama

Posłowie potępiają nadużycia popełniane przez organy ścigania i brutalne represje ze strony sił bezpieczeństwa. Potępiają też stosowanie arbitralnych zatrzymań, tortur i egzekucji oraz ponawiają swoje poparcie dla dochodzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie rozległych zbrodni popełnionych przez wenezuelski reżim.

Ponad 7 milionów ludzi w Wenezueli potrzebuje pomocy humanitarnej, 94 proc ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, a 70 proc. dzieci nie chodzi do szkoły - ostrzegają posłowie. Wskazują również na kryzys migracyjny w regionie; do tej pory ponad 3,4 miliona Wenezuelczyków opuściło kraj.

Parlament podziękował za wysiłki i solidarność wykazane przez kraje sąsiadujące z Wenezuelą, w szczególności Kolumbię, Ekwador oraz Peru i wezwał Komisję do kontynuowania współpracy z tymi państwami.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)