Możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym ułatwienie ich funkcjonowania - przewiduje uchwalona w piątek nowela Kodeksu spółek handlowych.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 418 posłów, 6 było przeciw, a żaden się nie wstrzymał. Teraz nowela trafi do prac w Senacie.

Propozycja zmian w Kodeksie spółek handlowych była inicjatywą prezydenta. Zgodnie z nowelą umowa spółki będzie mogła dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji.

Telezgromadzenie polega na transmitowaniu drogą elektroniczną obrad zgromadzenia odbywającego się w miejscu określonym w umowie spółki do innych miejsc, w których zgromadzeni są wspólnicy. Wideokonferencja jest natomiast rodzajem połączenia w drodze elektronicznej pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach. Przy telezgromadzeniu wspólnik może znajdować się w innym miejscu niż miejsce zgromadzenia, ale w miejscu wskazanym przez spółkę. Przy wideokonferencji wspólnik może zaś do niej dołączyć z dowolnego miejsca mającego dostęp do komunikacji elektronicznej wykorzystywanej do prowadzenia wideokonferencji.

Według przepisów przyjęcie elektronicznej formy zgromadzeń nie zwalniałoby jednak spółki z określenia miejsca, w którym będzie fizycznie przebywał prowadzący zgromadzenie wspólników wraz z protokolantem oraz ewentualnymi organami spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą spółki w Polsce, a jednym z obowiązków przy jej prowadzeniu jest konieczność corocznego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników, które co do zasady odbywa się w siedzibie spółki. Zdaniem Kancelarii Prezydenta, obowiązek ten może być wyzwaniem, szczególnie jeśli udziałowcem jest podmiot zagraniczny lub obcokrajowiec, albo w sytuacji, gdy przynajmniej jeden ze wspólników przebywa na co dzień poza granicami Polski. Dlatego w noweli zaproponowano możliwość komunikowania się przez internet.

>>> Czytaj też: Praca na pół gwizdka pozwoli łatać lukę w podaży pracowników