Budimex miał 72,1 mln zł zysku netto, 111,38 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Budimex osiągnął 72,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2019 r. wobec 128,05 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 72,5 mln zł.

"Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 3 248 421 tys. zł w porównaniu do 3 302 661 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk brutto ze sprzedaży: 209 381 tys. zł w porównaniu do 286 491 tys. w pierwszym półroczu 2018.

Zysk z działalności operacyjnej: 111 382 tys. zł w porównaniu do 170 124 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk brutto: 107 944 tys. zł w porównaniu do 163 361 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk netto: 72 533 tys. zł w porównaniu do 128 088 tys. zł w pierwszym półroczu 2018.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 72 104 tys. zł w porównaniu do 128 047 tys. zł w pierwszym półroczu 2018" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2019 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości) przedsprzedał netto 731 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 947 lokali, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku zanotował 509 mieszkań przedsprzedanych i 1 107 lokali sprzedanych notarialnie, podano również.

Na 30 czerwca 2019 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 264 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 734 mln zł, wskazano także.

W pierwszym półroczu 2019 roku spółki grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 36,1 mln zł (w pierwszym półroczu 2018: 60 mln zł).

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)