Soho Development miało 3,22 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018: 2019Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Soho Development odnotowało 3,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień-czerwiec 2019) wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,37 mln zł wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,45 mln zł w III kw. r.obr. 2018/2019 wobec 7,67 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2019/2020 (październik 2018 - czerwiec 2019) spółka miała 8,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,88 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 106,86 mln zł w porównaniu z 73,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2018/2019 wyniósł 9,07 mln zł wobec 81,41 mln zł straty rok wcześniej.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)