Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 10,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 24,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,53 mln zł wobec 42,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,81 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 50,1 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 roku grupa kapitałowa Rank Progress wypracowała 27,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wobec 48,1 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Znacząca różnica przychodów wynika z zawartej w maju 2018 roku transakcji sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu pod budowę osiedla mieszkaniowego Port Popowice. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu powierzchni handlowych w obiektach należących do Grupy, które wyniosły 25,5 mln zł. Na koniec I półrocza 2019 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z sześciu obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice, Grudziądz, Oleśnica, Krosno) o łącznej powierzchni najmu 73,0 tys. m2 i wartości godziwej 492,1 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W pierwszym półroczu Grupa wygenerowała 6,3 mln zł zysku na sprzedaży wobec 10,0 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejszy zysk był wynikiem braku opisanej powyżej, jednorazowej transakcji sprzedaży, która znacząco wpłynęła na wynik okresu poprzedniego. Rentowność na sprzedaży nieco wzrosła i wyniosła 21% wobec 20% w I półroczu roku ubiegłego, podano także.

"Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 1,5 mln zł wobec 42,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek zysku wynikał ze straty na wyniku na nieruchomościach w wysokości -3,3 mln zł wobec zysku w wyniku na nieruchomościach w kwocie 31,8 mln zł w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Na wynik na nieruchomościach złożyły się różnice kursowe w kwocie -5,5 mln zł, przeszacowania do wartości godziwej w kwocie +2,7 mln zł oraz pozostałe elementy w kwocie -0,5 mln zł" - czytamy dalej.

Rank Progress podał, że w najbliższym półroczu planowane są prace przygotowawcze przy projektach handlowych w Olsztynie, Terespolu, Skarżysku-Kamiennej i Warszawie. Alternatywnie dla nieruchomości w Skarżysku-Kamiennej analizowana jest również sprzedaż całego gruntu. Dodatkowo prowadzone będą prace przygotowawcze i budowlane przy projekcie mieszkaniowym we Wrocławiu.

"Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie tych inwestycji emitent prowadzi proces sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy finalnie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania" - czytamy w sprawozdaniu.

Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadała bank ziemi o powierzchni 66,2 ha i wartości rynkowej 293,6 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych. Na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego bank ziemi wynosi 59,4 ha, a jego wartość rynkowa to 200,2 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 18,9 mln zł wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)