Mimo spadku Polski w rankingu Banku Światowego "Doing Business 2020", naszą lokatę wciąż można uznać za dobrą - ocenia MPiT w komentarzu przekazanym PAP. Jako przyczynę gorszej pozycji Polski resort wskazuje m.in. wnioski ws. przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

Z opublikowanego w czwartek raportu Banku Światowego wynika, że Polska spadła na 40. miejsce, o 7 pozycji, w rankingu "Doing Business 2020". To czwarty spadkowy rok z rzędu - od edycji raportu za 2017 r. (wydanego w 2016 r.) Polska straciła w rankingu "Doing Business" w sumie 16 pozycji. Pierwsze dziesięć miejsc w zestawieniu zajęły: Nowa Zelandia (pierwsze), Singapur, Hongkong, Dania, Korea Południowa, USA, Gruzja, UK, Norwegia, Szwecja (dziesiąte).

Ministerstwo zwraca uwagę, że Polska uzyskała 76,4 pkt, zaznaczając, że w 2016 r. ten sam rezultat punktowy dawał nam 25. miejsce w rankingu.

Reklama

Jako główny powód gorszej pozycji Polski w tegorocznym rankingu MPiT wskazuje wydłużenie czasu potrzebnego na zarejestrowanie przeniesienia własności nieruchomości. Według resortu jest to prawdopodobnie związane z boomem na rynku nieruchomości oraz bezprecedensową liczbą wniosków składanych przez obywateli ws. przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

"Mimo spadku, naszą lokatę wciąż można jednak uznać za dobrą. Zestawienie to uwzględnia przecież w sumie 190 gospodarek. Polska znalazła się na 15. miejscu wśród państw UE, przed takimi krajami, jak Holandia, Belgia czy Włochy. Uzyskaliśmy też najlepszą lokatę wśród państw Grupy Wyszehradzkiej" - napisano w komentarzu.

Według ministerstwa ważne jest również to, że umożliwienie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność to reforma, której beneficjentami jest ponad 2,5 mln Polaków. Mogą oni uzyskiwać prawo własności do gruntów, na których znajdują się ich mieszkania i domy. Podkreślono, że jest to zarazem sytuacja jednorazowa, przejściowa i szczególna. Nie można zatem postrzegać jej jako czynnika, który będzie miał trwałe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wyjaśniono, że miejsce danego państwa w rankingu ustalane jest na podstawie liczby punktów uzyskanych w 10 obszarach. MPiT zwraca uwagę, że w większości z tych obszarów – według BŚ - sytuacja w Polsce praktycznie nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji, albo nawet poprawiła się.

W pięciu na dziesięć obszarów punktacja dla naszego kraju pozostała na poziomie z poprzedniego roku. W trzech - uzyskiwanie pozwoleń na budowę, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz ochrona inwestorów mniejszościowych – uzyskaliśmy więcej punktów, a tylko w dwóch liczba naszych punktów spadła.

Jak wskazano w komentarzu, kluczowe znaczenie dla lokaty danej gospodarki w rankingu ma metodologia Banku Światowego. Wskaźniki badane przez tę instytucję mają zapewnić porównywalność zestawienia na całym świecie. Oceniany jest tylko pewien fragment rzeczywistości; metodologia Doing Business nie daje pełnego odzwierciedlenia potencjału analizowanych gospodarek.

"W związku z tym, oceniając nasz kraj, w ogóle nie wzięto pod uwagę większości zainicjowanych i przeprowadzonych przez rząd w ostatnich latach zmian legislacyjnych (...). Przykładami takich działań może być obniżenie CIT, wprowadzenie tzw. małego ZUS-u, stworzenie możliwości sukcesji firm jednoosobowych, czy wprowadzenie Konstytucji Biznesu oraz kilku pakietów deregulacyjnych. Są to w sumie setki zmian, które wpłynęły korzystnie na środowisko biznesowe w Polsce, ale nie znajdują swojego odzwierciedlenia w Doing Business" - podkreśla MPiT.

Resort wskazuje też na inne rankingi, np. "Global Best to Invest 2019", w którym zajęliśmy 5. miejsce na świecie. W badaniu "Klimat Inwestycyjny" (PAIH, Grant Thornton i HSBC) 94 proc. zagranicznych inwestorów jest zadowolonych, że zainwestowało w Polsce i zrobiłoby to ponownie.

"Naszą gospodarkę doceniają także 3 największe agencje ratingowe: Fitch, Moody's i S&P, które utrzymują swoje oceny ratingu Polski z perspektywą stabilną. Oznacza to, że nasz kraj pozostaje wiarygodnym partnerem dla inwestorów zagranicznych" - podkreślono.

"To wszystko wynika z działań rządu, które wspierają przedsiębiorców oraz naszej bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Pod względem wzrostu gospodarczego plasujemy się w czołówce UE. Nasz wzrost PKB w 2018 r. o 5,1 proc. i jego rekordowa wartość w ujęciu nominalnym – ponad 2 biliony zł – to wymierny sukces gospodarczy Polski. Dobrej koniunkturze w naszym kraju sprzyjają również rosnące płace i poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Korzystne parametry polskiego wzrostu gospodarczego doceniają także instytucje międzynarodowe, które prognozują, że nasz PKB w 2019 r. wzrośnie powyżej 4 proc. (MFW – 4 proc.; Bank Światowy – 4,3 proc.; Komisja Europejska – 4,4 proc.)" - podsumowano.

>>> Czytaj też: Doing Business 2020: Polska spada o 7 pozycji na 40. miejsce w rankingu