Jak poinformował Inzko Rada Ministrów z poprzedniego nadania nadal funkcjonuje, ale ogranicza ją politycznie skalkulowana i niepotrzebna blokada Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny (BiH). Dlatego nie można uchwalić nowych przepisów, w tym budżetu państwa, co ułatwiłoby przezwyciężanie kryzysu. Winą za torpedowanie instytucji państwowych obarczył Republikę Serbską.

Inzko nawiązał do starań BiH o przystąpienie do Unii Europejskiej. Zauważył, że jest to jedna z nielicznych spraw, co do której w całym spektrum politycznym panuje konsensus. Ponieważ jednak nie utworzono władz, impas utrudnia podjęcie niezbędnych reform dla sprostania wymogom integracji określonym przez Komisję Europejską.

Ostrzegając przed polityczną militaryzacją sił policyjnych, Inzko potępił rosnący rewizjonizm. Krytykował zjawisko zaprzeczania ludobójstwu, w tym m. in. w Srebrenicy.

„Jak ustalił Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, w roku 1995 w Srebrenicy popełniono ludobójstwo. Nic i nikt nie może zmienić tego faktu” – akcentował Inzko.

Wzywał Zgromadzenie Parlamentarne BiH do wprowadzenia przepisów zakazujących zaprzeczania ludobójstwu oraz wychwalania i upamiętniania zbrodniarzy wojennych. Zwrócił też uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał BiH do położenia kresu polityce przyznawania stanowisk rządowych wyłącznie Bośniakom, Serbom i Chorwatom. Wytknął wiodącym partiom politycznym, utrzymywanie dyskryminacji.

Przywołując statystyki Grupy Banku Światowego „Migracja i drenaż mózgów”, Inzko wskazał, że prawie połowa ludności BiH na stałe wyemigrowała z kraju. Przypisywał to nie tylko brakowi miejsc pracy, ale też niestabilności politycznej i niesprawiedliwości.

„Zadaniem przywódców politycznych Bośni i Hercegowiny jest znalezienie sposobu na zasypanie dzielących ich różnic. Jeśli tego nie zrobią (…) najprawdopodobniej będą rządzić krajem w większości opuszczonym” – ocenił.

Ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka Z zadowoleniem przyjęła jednogłośne przyjęcie rezolucji przedłużającej na rok mandat operacji pokojowej Unii Europejskiej w BiH (EUFOR Althea), w której uczestniczy Polska. Przypomniała, że Rada Europejska potwierdziła gotowość do kontynuowania wojskowego mandatu służącego utrzymaniu bezpieczeństwa.

Apelowała, by przywódcy polityczni BiH w trybie pilnym i w duchu kompromisu kontynuowali formację rządu, aby kraj mógł się rozwijać.

Wronecka podkreśłiła, że stabilność i bezpieczeństwo w strukturach euroatlantyckich leży w najlepszym interesie wszystkich obywateli kraju. Nawoływała też do reform oraz skutecznego zwalczania korupcji by zapewnić BiH nowoczesne standardy demokratyczne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)