Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wypracowany w trzecim kwartale zysk netto potwierdza zasadność przyjętej przez zarząd strategii. To już kolejny z rzędu okres o pozytywnej rentowności. Sytuacja ta pozwala z większym komfortem planować zrównoważony rozwój grupy. Osiągnięte wyniki są dobre i nie widzimy zagrożenia w realizacji rocznej prognozy finansowej. Rynek surowców pozostaje zbilansowany, z drugiej jednak strony rosnąca płaca minimalna ma ogromny wpływ na dynamikę wynagrodzeń i wzrost kosztów, także usług obcych. Nie bez znaczenia pozostaje coraz wyższa inflacja i dość zmienny rynek walutowy. Równolegle kładziemy nacisk na dalszą poprawę efektywności procesów produkcyjnych. Planujemy większe nakłady na strategiczne marki w Polsce i zagranicą. O szczegółach poinformujemy niebawem, przy okazji publikacji prognozy finansowej na kolejny rok" - powiedziała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 1,91 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,05 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 80,69 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,37 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 235,34 mln zł w porównaniu z 223,36 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięty zysk netto w dziewięciu miesiącach tego roku stanowi poprawę o 4,5 mln zł. w ujęciu r/r. Wynikała ona z pięcioprocentowego wzrostu przychodów i utrzymania kosztów pod kontrolą. EBITDA narastająco wyniosła 12,9 mln zł (+5,4 mln zł. r/r), co pozwala oczekiwać realizacji rocznej prognozy, którą zarząd określił na 14 mln zł na 2019 r. Ogłoszony w poprzednim kwartale bardziej intensywny rozwój strategicznych marek (Bobini, Kret, Apart Natural, Sofin) jest wdrażany" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 0,62 mln zł wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej.

Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)