Ciech miał 0,93 mln zł zysku netto, 142,6 mln zł znorm. EBITDA w III kw.Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Ciech odnotował 0,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 26,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,98 mln zł wobec 60,33 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA znormalizowana wyniosła 142,6 mln zł w III kw. wobec 132,2 mln zł rok wcześniej.

"Ponad 20-proc. marża w segmencie sodowym, zmiany w strukturze segmentu organicznego oraz dobre wyniki w sprzedaży krzemianów -to najważniejsze wydarzenia trzeciego kwartału w Grupie Ciech, które pozwoliły na wypracowanie znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 142,6 mln zł, czyli wyższego o 8% w ujęciu rocznym. Ciech realizuje strategię na lata 2019 -2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Oprócz inwestycji rozwojowych, grupa kontynuuje proces zwiększania efektywności produkcji w segmencie sodowym oraz ekspansję - geograficzną i produktową - w pozostałych obszarach biznesowych" - czytamy w komunikacie..

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 848,14 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 882,73 mln zł rok wcześniej.

"Niższe przychody to przede wszystkim wynik najpierw zmniejszonej produkcji w rumuńskim zakładzie, a następnie wstrzymania produkcji w Ciech Soda Romania z powodu braku dostaw pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę. Na znormalizowany wynik EBITDA wpłynęło utworzenie rezerwy na uruchomiony wiosną program motywacyjny dla menadżerów grupy związany z realizacją strategii na lata 2019-2021 (wpływ na znormalizowany wynik EBITDA w trzecim kwartale na poziomie - 5,4 mln zł) oraz koszt nieodliczonego podatku VAT (11,5 mln zł). Dodatkowo wynik EBITDA i netto zostały obciążone odpisem z tytułu utraty wartości aktywów w związku z zatrzymaniem produkcji w rumuńskim zakładzie Grupy (wpływ na wynik netto na poziomie - 36,8 mln zł w trzecim kwartale)" - czytamy w komunikacie.

Na działalność grupy w trzecim kwartale pozytywnie wpłynęło m.in. osłabienie złotego do euro i lei względem dolara czy niższe niż przed rokiem ceny gazu, natomiast negatywnie m.in. wyższe koszty surowców i certyfikatów CO2, podano także.

"W trzecim kwartale wykorzystywaliśmy sprzyjające warunki rynkowe w segmencie sodowym. Jednym z większych wyzwań trzeciego kwartału była kwestia wstrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie. Jednocześnie kontynuujemy proces transformacji Ciech: upraszczamy strukturę grupy, wprowadzamy szeroko zakrojony projekt transformacji cyfrowej, obejmującej produkcję oraz funkcje wsparcia, udoskonaliliśmy sposób zarządzania inwestycjami i dbamy o budowę kultury organizacyjnej. Ważnym elementem naszych działań jest filar innowacyjności, który z jednej strony ma wspierać istniejące biznesy, z drugiej szukać ciekawych nisz rynkowych we współpracy z naukowcami. Wszystkie te działania podporządkowane są realizacji celów naszej strategii" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że w trzecim kwartale na podstawowym rynku działalności grupy - sody kalcynowanej - utrzymywała się korzystna sytuacja.

"Mimo zmniejszonej produkcji, a następnie zatrzymania fabryki w Rumunii, segment sodowy (biznesy sodowy i solny) zanotował prawie 34-proc. wzrost znormalizowanego wyniku EBITDA. W fabrykach sodowych grupy kontynuowane są prace związane ze wzrostem efektywności produkcji i zwiększeniem wydajności energetycznej" - czytamy także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 82,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 199,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 745,49 mln zł w porównaniu z 2 701,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 9,33 mln zł wobec 72,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)