Boryszew miał 15,61 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2019 r.Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew odnotował 15,61 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 43,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 9,04 mln zł wobec 23,72 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 42,12 mln zł wobec 43,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 577,17 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1 437,01 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 90,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 150,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 788,23 mln zł w porównaniu z 4 686,24 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 61,92 mln zł wobec 98,46 mln zł rok wcześniej.

"Wynik brutto na sprzedaży po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 466,1 mln zł i był niższy o 30,5 mln zł w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wyniku brutto jest pochodną pogorszenia wyników we wszystkich segmentach. Średnia rentowność brutto na sprzedaży spadła z poziomu 10,6% na koniec 2018 roku do 9,7% obecnie. Koszty sprzedaży były niższe o 6,8 mln zł tj. o 5,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu były nieznacznie, tj. o 0,1% wyższe, w stosunku do 9 miesięcy 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Po 9 miesiącach 2019 roku wynik EBITDA na działalności kontynuowanej wyniósł 320,6 mln zł, wobec 311,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano także.

Przychody poszczególnych segmentów w mln zł były następujące (I-III kw 2019 r.; I-III kw. 2018 r.; różnica):

Segment Motoryzacja 1 346,8; 1 433,6; -86,9
Segment Metale 3 098,6; 2 874,4; 224,2
Segment Chemia 191,5; 210,9; -19,4
Segment Pozostałe 151,4; 167,3; -15,9

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 48,34 mln zł wobec 68,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)