Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 1,2% w strefie euro oraz o 1,4% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,2% wzrostu w tym ujęciu.

>>> Czytaj też: Światowa gospodarka tonie w długach. To uzależnienie, z którego ciężko się wyrwać