Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Erbud Industry - spółka zależna Erbudu - podpisał umowę z PGE Energia Ciepła - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na budowę nowych źródeł szczytowych w PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Elektrociepłowni Gdańskiej za 80,53 mln zł netto, podała spółka.
"Wartość kontraktu: 80 532 000 zł netto plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.
Przedmiotem umowy jest budowa "pod klucz" kotłowni szczytowej, włączonej w istniejącą infrastrukturę EC 2 Gdańsk, składającej się m.in. z:
- dwóch kotłów olejowo-gazowych płomienicowo-płomieniówkowych o mocy 30 MWt każdy;
- dwóch kotłów elektrycznych, elektrodowych o mocy 35 MWt każdy z układem zasilania elektrycznego;
- gospodarki olejem lekkim obejmującej budowę stanowiska rozładowczego, zbiornika magazynowego oleju lekkiego i pompownię oleju;
- instalacji zasilania olejem lekkim obejmującej instalację rurociągów doprowadzających olej lekki od w/w pompowni do przykotłowych instalacji palnikowych dwóch kotłów olejowo-gazowych oraz w rejon istniejących kotłów węglowych;
- układu zasilania elektrycznego kotłów elektrodowych obejmującego wymianę istniejących dwóch transformatorów blokowych na nowe transformatory 3-uzwojeniowe z przełącznikiem zaczepów pod napięciem;
- nowej rozdzielnicy SN wraz z trasami kablowymi.
Przewidywana data zakończenia prac to 29 kwietnia 2022 r.
Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.
Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)