Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Ziścił się jeden z warunków zastrzeżonych w wezwaniu PKN Orlen do zapisywania się na sprzedaż akcji Energi, dotyczący podpisania z Energą umowy na przeprowadzenie badania spółki, podał PKN Orlen.
PKN Orlen poinformował o zawarciu z Energą umowy na przeprowadzenie badania tej spółki, co było jednym z warunków zawieszających.
"W dniu 9 grudnia 2019 r. spółka zawarła z wzywającym umowę na przeprowadzenie badania spółki. Wzywający niniejszym informuje, że tym samym ziścił się jeden z warunków zastrzeżonych w wezwaniu" - czytamy w komunikacie.
PKN Orlen ogłosił 5 grudnia br. wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę.
Wśród popzostałych warunków zawieszających znalazły się m.in. objęcie zapisami w wezwaniu liczby akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, a także zgoda organu antymonopolowego odpowiedzialnego na koncentrację. Koncern złożył już w Komisji Europejskiej roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)