Energa szacuje, że przychody z rynku mocy sięgną 137,4 mln zł w 2024 r.


Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe na pierwszy rok (tj. na rok 2024) z obowiązkiem mocowym na poziomie 529 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 137,4 mln zł, podała Energa.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wczoraj do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 259,87 zł/kW/rok.
"Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" - czytamy w komunikacie.
Jedynie w przypadku, gdyby ostateczne wyniki aukcji różniły się od wstępnych wyników, Energa poda do publicznej wiadomości odpowiednio skorygowane dane, podkreślono.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
(ISBnews)