Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 2,1-2,2% (wobec 2,1-2,3% oczekiwanych na 2019 r. we wrześniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).
Mediana prognoz na 2019 r. wynosi obecnie 2,2% (wobec 2,2% we wrześniowej projekcji).
Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 2-2,2% w 2020 r. (wobec 1,8-2,1% w projekcji wrześniowej), 1,8-2% w 2021 r. (bez zmian wobec projekcji z września) i 1,8-2% w 2022 r. (wobec 1,7-2% w projekcji wrześniowej).
Mediana prognoz na lata 2020-2022 wynosi odpowiednio: 2%, 1,9% i 1,8% (bez zmian wobec projekcji z września).
(ISBnews)