Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - LPP wyemitował 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, podała spółka.
"Wstępny przydział obligacji, będący przydziałem w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nastąpił w dniu 27 listopada 2019 r. Ostateczny przydział obligacji nastąpił w dniu rejestracji obligacji w KDPW, tj. 12 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Według spółki, w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych obligacji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono obligacje 66 podmiotom (w tym subfunduszom), podano także.
Wcześniej spółka poinformowała, że dniem wykupu obligacji będzie 12 grudnia 2024 roku, a oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6m powiększony o 1,1% marży.
W połowie września akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji.
Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim i częściowo na spłatę kredytów bankowych.
LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)