Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 zawarł z Broker Bidco Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság umowę sprzedaży 75,57% udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt, podał MCI Capital.
"Sprzedający oraz kupujący ustalili, iż cena sprzedaży za udziały obejmuje:
a) kwotę 55 293 957 euro, płatną sprzedającemu przez kupującego w zamian za 53,75% udziałów w Netrisk,
b) 23,65% udziałów w spółce Broker Topco Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság z siedzibą w Budapeszcie, których własność kupujący przeniesie na sprzedającego w zamian za 21,82% udziałów w Netrisk" - czytamy w komunikacie.
Po przeniesieniu własności udziałów, sprzedający posiada pośrednio 23,65% udziałów w Netrisk,dodano.
Spółka w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. posiada pośrednio 99,06% certyfikatów inwestycyjnych, podano także.
MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.
(ISBnews)