"Zabezpieczyliśmy ponad 750 tys. zł na poczet zobowiązań podatkowych nieuczciwych firm. Nielegalne działanie polegało na legalizowaniu towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu za pomocą nierzetelnych faktur VAT" - napisano w komunikacie KAS.

Według KAS wynik kontroli to sukces analityki Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), który pozwala na wykrycie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Jak podano w komunikacie, pracownicy łódzkiej KAS ustalili, że pewne firmy prowadzone przez obywateli państw azjatyckich, które działają w branży tekstylnej i współpracują z producentami odzieży sprzedawanej na podłódzkich targowiskach, nieprawidłowo ewidencjonują obroty. Działanie polegało na legalizowaniu towarów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu za pomocą nierzetelnych faktur VAT.

7 stycznia 2020 r. przeszukano pomieszczenia na terenie sześciu posesji zlokalizowanych w woj. łódzkim. Przesłuchano 10 świadków i podejrzanych oraz zabezpieczono nierzetelną dokumentację finansowo-księgową.

"Jeden z kontrolowanych przedsiębiorców otrzymywał na rachunek bankowy płatności od swoich kontrahentów, opiewające na bardzo wysokie kwoty, które nie były udokumentowane oraz płacił za zakupy firmom bez śladu w dokumentacji podatkowej. W nieuczciwym obrocie pozostawały setki tysięcy złotych" - poinformowano w komunikacie.

Jak podano, dzięki kontroli ujawniono również trzy niezgłoszone dotychczas miejsca prowadzenia działalności, w których funkcjonowały magazyny dzianin, tkanin i przędzy. Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczono łącznie na rachunku bankowym oraz w gotówce znalezionej w miejscu prowadzenia działalności ponad 750 tys. zł.

Jak przypomina administracja skarbowa, STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. (PAP)

Autor: Marcin Musiał