Synektik miał wstępnie 37,5 mln zł przychodów w I kw. r. finans.


Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik w I kwartale roku obrotowego 2019 (IV kw. roku kalendarzowego) wyniesie według szacunków 37 500 000 zł, dając 57% wartości sprzedaży za analogiczny okres w poprzednim roku, podała spółka.
"Wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszym kwartale roku finansowego 2019 przekładają się na przewidywany skumulowany poziom sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. w wysokości 106 333 773 zł. Stanowi to 79% wartości skumulowanej sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku, która wyniosła 134 786 623,22 zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie emitent zwraca uwagę, że realizacja kilku znaczących zleceń, które pierwotnie były planowane na czwarty kwartał roku kalendarzowego 2019, została przesunięta na pierwszy kwartał 2020, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście backlogu i quota logu na koniec 2019 roku kalendarzowego. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość podpisanych kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (backlog), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2019, wyniosła 9,2 mln zł, a wartość aktywnych ofert (quota log) 30,7 mln zł, wyjaśniono.
Dodatkowo wartość przychodów z tytułu wydłużonego okresu gwarancji (dochodów przyszłych okresów związanych z MSSF15) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 5 142 036,86 zł, podano także.
Skonsolidowany raport kwartalny grupy Synektik zostanie opublikowany 26 lutego 2020 r.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)