Refundacyjny Tryb Rozwojowy (RTR) ma być mechanizmem różnicującym tryb refundacji płatnika publicznego dla przedsiębiorstw prowadzących lub finansujących badania i rozwój w Polsce i dla tych, które takie działania prowadzą poza granicami.

"Wznawiamy prace grupy, która pracowała nad RTR-em i od lutego te prace uruchomimy ponownie" - powiedziała w czwartek szefowa resortu rozwoju.

Dodała: "Mam nadzieję, że wspólnie z ministrem (zdrowia Łukaszem - PAP) Szumowskim doprowadzimy ten projekt to szczęśliwego finału w tej kadencji".

Emilewicz wyjaśniła, że celem jest przyciągnięcie tych "inwestorów, którzy będą w Polsce inwestować i budować laboratoria, nawiązywać relacje z polską infrastrukturą naukowo-badawczą".

"Dobrym tego przykładem jest to, co wydarzyło się w minionym dziesięcioleciu w Irlandii. I dla mnie jest to taki kompas, który sobie zawsze stawiam na biurku, jeśli myślę o biotechnologii rozwoju, biotechnologii w Polsce" - mówiła.

Minister ma nadzieję, że w Polsce powstanie hub biotechnologiczny. (PAP)

autor: Magdalena Jarco