Grupa WP zaciągnęła do 978 mln zł kredytów m.in. na finansowanie akwizycjiWarszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Wirtualna Polska oraz Wirtualna Polska Media podpisały umowę z konsorcjum banków na udzielenie kredytów w łącznej kwocie do 978 mln zł, podała spółka. Przeznaczeniem środków jest finansowanie akwizycji i inwestycji (do 602 mln zł), refinansowanie bieżącego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego.

Umowa podpisana została z konsorcjum banków w składzie: mBank (agent kredytu), PKO BP, ING Bank Śląski, Pekao, BNP Paribas Bank Polska, poinformowano.

Przeznaczeniem kredytu jest:

- finansowanie i refinansowanie akwizycji i wydatków inwestycyjnych określonych w nowej umowie kredytów w łącznej w wysokości do 602 mln zł (transza kredytu capex);

- refinansowanie bieżącego zadłużenia z umowy kredytów zawartej w dniu 12 grudnia 2017 r. konsorcjum bankowym złożonym z banków mBank - jako kredytodawcą i agentem kredytu, PKO BP i ING Bank,

- finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego, podano również.

"Grupa kapitałowa Wirtualna Polska Holding od kilku lat sukcesywnie realizuje strategię rozwoju działalności biznesowej poprzez przejęcia na rynku e-commerce i mediów internetowych. Zwiększenie linii kredytowej ma na celu kontynuowanie tej strategii" - czytamy w komunikacie.

"Kredytobiorcy będą zobowiązani do spłaty zadłużenia w następujących terminach: (i) transzy w kwocie 138,4 mln zł w dwudziestu równych kwartalnych ratach płatnych począwszy od II kwartał 2021 r. (ii) transzy w kwocie 207,6 mln zł w dniu ostatecznego terminu zapadalności, który przypadnie w dniu 7 rocznicy podpisania nowej umowy kredytów; (iii) transzy kredytu capex w kwocie do 240,8 mln zł w szesnastu równych kwartalnych ratach płatnych począwszy od II kwartału 2022 r., iv) transzy kredytu capex w kwocie do 361,2 mln zł w dniu ostatecznego terminu zapadalności, który przypadnie w dniu 7 rocznicy podpisania nowej umowy kredytów" - czytamy dalej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)