Elemental Holding: Rezerwy i odpisy mogą obniżyć wynik za 2019 r. o 6,06 mln zł


Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Elemental Holding podjął decyzję o utworzeniu rezerw oraz dokonaniu odpisów aktualizacyjnych na łączną kwotę 6,06 mln zł, które mogą obniżyć skonsolidowany wynik za 2019 r., podała spółka.
"Na powyższą kwotę składają się:
1. Rezerwa na koszty związane z prowadzonymi postępowaniami skarbowymi w spółce PCB Tech sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w kwocie 3 782 tys. zł. Utworzenie ww. rezerwy wynika z oszacowania możliwych skutków finansowych wydanej przez organy skarbowe decyzji pokontrolnej oraz zakwestionowania niektórych rozliczeń spółki.
2. Odpisy aktualizacyjne dotyczące należności spółek Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Syntom Metal Recycling sp. z o.o., Elemental Resource Management Ltd. i UAB EMP Recycling w łącznej kwocie 2 280 tys. zł. Dokonanie powyższego odpisu jest uzasadnione zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny aktywów" - czytamy w komunikacie.
Ostateczny wpływ zawiązania rezerwy i utworzenia odpisów aktualizacyjnych na wyniki zostanie szczegółowo określony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 r., zastrzeżono.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)