Według tego źródła Trump chce wykorzystać takie spotkanie do posunięcia naprzód kwestii trójstronnego układu o kontroli zbrojeń USA - Rosja - Chiny. Termin takiego spotkania pozostaje do uzgodnienia.

"Stany Zjednoczone wykorzystają taką okazję do wciągnięcia Rosji i Chin do międzynarodowego systemu kontroli zbrojeń i uniknięcia kosztownego wyścigu zbrojeń" - powiedział wspomniany funkcjonariusz zastrzegając swoją anonimowość.

"Prezydent dał jasno do zrozumienia, że jest gotów do spotkania z jakimkolwiek światowym przywódcą, w dowolnym czasie, aby umocnić bezpieczeństwo narodowe USA" - dodał.

W roku 2021 wygasa układ START o redukcji broni strategicznej, ostatni kluczowy traktat rozbrojeniowy między USA i Rosją. Pojawiły się wypowiedzi o możliwości jego przedłużenia, jednak - jak zauważa Associated Press - Biały Dom uważa, że kolejna generacja układów rozbrojeniowych powinna obejmować także Chiny.

Ocenia się, że Chiny, już obecnie dysponujące trzecim pod względem wielkości arsenałem nuklearnym i konwencjonalnym, w ciągu najbliższych 10 lat więcej niż podwoją swój potencjał militarny.

Rosja wcześniej sygnalizowała możliwość przedłużenia układu START o 5 lat, ale również jest skłonna - jak pisze AP - do objęcia układem również Chin.

Prezydent Rosji Władimir Putin wysunął propozycję tzw. szczytu P5 (USA, Rosji, Chin, Francji i Wielkiej Brytanii), czyli stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby przedyskutować "szereg spraw światowych".

Spotkanie takie - jak sugerują źródła w Waszyngtonie - mogłoby odbyć się we wrześniu na marginesie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. (PAP)