"Konfederacja Lewiatan postuluje pilne podjęcie działań, które uratują miejsca pracy przed skutkami koronawirusa" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie organizacji. Pracodawcy proponują m.in. zapewnienie firmom dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, obniżenie stawek podatkowych, wprowadzenie okresów karencji w egzekwowaniu należności, zmianę zasad wypłacania zasiłku chorobowego czy umożliwienie wprowadzenia przestojów i skróconego czasu pracy.

Oszacowanie gospodarczych skutków epidemii nowego wirusa jest, jak przyznali, trudne ze względu na zmienność sytuacji. Zaznaczyli, że jej wpływ można rozpatrywać obszarach, które są ze sobą powiązane. Wskazali w tym kontekście m.in. na ograniczenie połączeń transportowych (lotniczych, morskich czy drogowych) ze względu na zakłócenie łańcuchów dostaw oraz wprowadzane stopniowo ograniczenia w przepływie osób (wyjazdy służbowe i prywatne). A także ograniczenie wyjazdów służbowych, wakacyjnych, rezygnację z udziału w/lub organizacji wydarzeń - np. targów czy konferencji oraz anulowanie wyjazdów turystycznych.

"Istnieje wyraźne prawdopodobieństwo, że niektórzy producenci, a w szczególności motoryzacja i tekstylia, zaczną odczuwać braki części, komponentów w ciągu 2–3 tygodni" - napisali. Zaznaczyli, że czas dostarczenia z Chin to 6 tygodni, "więc większość łańcuchów dostaw nie jest jeszcze zakłócona".

Inne obszary są zdaniem Konfederacji Lewiatan związane ograniczeniem działalności w wyniku braków w zasobach logistycznych (zgłaszane w Europie problemy np. z dostępnością kontenerów) czy rosnącą liczbę sporów, roszczeń ubezpieczeniowych, a także spodziewany niedobór i podwyżki cen towarów i usług.

Reklama

"W tej sytuacji należy zapewnić przedsiębiorcom szybko i łatwo dostępne finansowanie w celu utrzymania działalności w okresie kryzysu, np. poprzez dostęp do preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz czasowe rozwiązania dotyczące podatków oraz innych kosztów prowadzenia działalności" – wskazał cytowany w poniedziałkowym komunikacie dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski.

Np. preferencje kredytowe powinny, według Konfederacji Lewiatan, dotyczyć w szczególności: uproszczonej, przyspieszonej procedury pożyczkowej/kredytowej oraz obniżenia restrykcji w zakresie zabezpieczenia, a także obniżonego oprocentowania i opóźnienia terminu spłaty (np. do 2 lat). "Dedykowana instytucją dostarczającą takich „produktów” mógłby być Bank Gospodarstwa Krajowego" - ocenili. Z kolei preferencje podatkowe i składkowe "mogłyby dotyczyć obniżenia stawek, wprowadzenia okresów karencji w egzekwowaniu należności oraz możliwości rozłożenia ich na raty".

Zdaniem ekspertów Lewiatana należy też wprowadzić możliwość składania wniosku na podstawie średniomiesięcznego spadku obrotów "za okres 2 miesięcy w stosunku do średniej miesięcznej z ostatniego roku". "Warunek powinien dopuszczać także uwzględnianie okresów przyszłych, o ile przedsiębiorca udowodni spadek obrotów na podstawie udokumentowanych informacji o zmniejszonych zamówieniach, zerwanych kontraktach itp." - czytamy.

Wskazali też m.in. na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika. "Mając na uwadze wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnich latach, kwota dofinansowania powinna zostać podwyższona, co najmniej do połowy płacy minimalnej" - ocenili. Z kolei w przypadku niezdolności do pracy wywołanej COVID-19 organizacja proponuje, by pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia. "W takim przypadku pracownikowi należeć się będzie zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia" - ocenili. (PAP)

autor: Magdalena Jarco