W liście wysłanym do pracowników szefowa KE informuje, że jak odtąd u sześciu spośród nich stwierdzono obecność koronawirusa, a jedna trzecia pracowników KE - ok. 9 tys. osób - pracuje już z domu.

Oznajmiła, że po tym, gdy WHO ogłosiła pandemię koronawirusa, kierownictwo KE zdecydowało o podjęciu dalszych środków ostrożności. "Od poniedziałku wszyscy koledzy sprawujący funkcje niekrytyczne będą musieli rozpocząć telepracę" - napisała. Podała, że tylko pracownicy wykonujący „funkcje krytyczne” będą musieli stawić się w pracy, ale będą pracować na zmiany.

Dodała, że również od poniedziałku wszystkie szkoły europejskie zostaną zamknięte, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Komisja Europejska zatrudnia około 32 tys. osób, głównie w Brukseli, ale także w Luksemburgu.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)