Rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową w strefie Schengen.

W dokumencie zaznaczono, że kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo od niedzieli 15 marca do 24 marca.

Zakres kontroli, w tym - możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Na wszystkich przejściach granicznych służbę będzie pełnić Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Wykaz przejść granicznych, przez które będzie możliwy ruch został opublikowany w rozporządzeniu wydanym w nocy z piątku na sobotę. Każde inne przejście funkcjonujące do tej pory, którego nie ma w rozporządzeniu, zostanie zamknięte. Rozporządzenie można znaleźć pod adresem www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Jak przekazało MSWiA w komunikacie wysłanym w nocy z piątku na sobotę kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z nim "państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych".