Biomed -Lublin miał 2,48 mln zł zysku netto, 5,72 mln zł zysku EBIT w 2019 r.Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Biomed -Lublin odnotował 2,48 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 32,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pod koniec stycznia Biomed-Lublin informował, że według szacunków odnotował ok. 2 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 32,4 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,72 mln zł wobec 35,44 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,11 mln zł w 2019 r. wobec 32,29 mln zł rok wcześniej.

"Działalność spółki w 2019 roku związana była głównie z ekspansją sprzedażową strategicznych produktów, działaniami rozwojowymi oraz realizacją długoterminowej strategii rozwoju. W pierwszym kwartale 2019 spółka definitywnie zażegnała kryzys jakościowy na linii szczepionki i Onko BCG i powróciła z tymi produktami na rynek. Dzięki szybkiemu zażegnaniu kryzysu oraz dzięki inwestycjom zrealizowanym w roku 2018, spółka osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom sprzedaży. Wzrost rok do roku wyniósł 21%, a udział produktów strategicznych (szczepionka BCG, Onko BCG, distreptaza oraz Gamma Anty-G) w całości sprzedaży osiągnął 80%" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Marcin Piróg.

"Wyniki sprzedażowe przełożyły się na skokową poprawę wyników finansowych spółki. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zapewniły nie tylko terminową obsługę zobowiązań układowych, lecz również realizację niezbędnych inwestycji (m.in. wdrożenie serializacji). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,7 mln zł (14,6% przychodów), a EBITDA wyniósł 11,5 mln zł (29,5%). Dług netto do EBITDA spadł z 7,4 na koniec 2018 roku do 3,1 na koniec 2019" - czytamy dalej.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)