Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Alumetal otrzymał od kilku klientów, w tym Volkswagen Group, komunikaty o czasowym wstrzymaniu działalności większości ich zakładów produkcyjnych w bieżącym lub kolejnych dwóch tygodniach, podała spółka. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez Grupę Alumetal w najbliższych miesiącach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe, podkreślono.
Zarząd obecnie nie jest w stanie oszacować poziomu negatywnych skutków finansowych sytuacji występującej w przemyśle motoryzacyjnym w Europie.
"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu obserwujemy pierwsze negatywne symptomy związane z działaniami firm i państw w zakresie powstrzymania koronawirusa COVID-19 na perspektywę funkcjonowania zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal, jakkolwiek w dalszym ciągu wszystkie zakłady kontynuują produkcję i realizują zawarte kontrakty produkcyjne zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami" - czytamy w komunikacie.
Mając na uwadze powyższe, w najbliższych tygodniach i miesiącach zamiarem zarządu spółki jest podejmowanie optymalnych decyzji handlowych i operacyjnych w celu zachowania pozycji rynkowej spółki, pomimo przewidywanej trudnej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym, wskazano również.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)