Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Atal odnotował 113,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 200,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 145,86 mln zł wobec 259,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 720,17 mln zł w 2019 r. wobec 1 055,02 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo planowanej ilości wydawanych mieszkań i lokali na poziomie roku poprzedniego 2019 rok zakończył się przekazaniami o 34% niższymi niż przekazania w 2018 r. Przyczyną tego stanu rzeczy była kumulacja finalizacji prac budowlanych wielu przedsięwzięć pod koniec IV kwartału 2019 r. Pomimo zakończenia większości budów Atal S.A. nie uzyskała pozwoleń na ich użytkowanie, co z kolei uniemożliwiło rozpoczęcie wydań lokali, a co za tym idzie zaraportowanie przychodów ze sprzedaży. Spółka spodziewa się uzyskać stosowne pozwolenia na użytkowanie w I kwartale, bądź na początku II kwartału 2020 r." - czytamy w raporcie

W wyniku powyżej wskazanych przyczyn spółka rozpoznała w przychodach 2019 r. 1 769 lokali mieszkalnych i usługowych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 98 tys. m2. Największą liczbę lokali wydano we Wrocławiu i Warszawie. Największy spadek ilości przekazań odnotowano w Krakowie, podano także.

"Wyniki finansowe potwierdzają efektywność wypracowanego modelu biznesowego, jak i potencjał rozwojowy spółki. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 23,7%, a marża netto 16% w 2019 roku" - napisał prezes Zbigniew Juroszek w liście dołączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 111,97 mln zł wobec 182,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)