Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Robyg zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podała spółka.
"Zarząd […] podjął decyzję w przedmiocie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki propozycji podziału zysku netto (zysk jednostkowy) wygenerowanego przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. poprzez przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy tj. w kwocie 131 268 tys. zł" - czytamy w komunikacie.
W czerwcu 2019 r. walne zgromadzenie Robyg zdecydowało o wypłacie 109,97 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2018, co dało wypłatę w wysokości 0,38 zł na akcję.
Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.
(ISBnews)