NFZ zaznaczył, że dostępność testów dla personelu medycznego jest powszechna i nie ma ograniczeń sugerujących, że badania dotyczą wyłącznie pracowników medycznych i pacjentów szpitali jednoimiennych.

Dodał, że jedynie rozliczanie i finansowanie kosztów poniesionych testów będzie następowało poprzez podmioty wpisane do wykazu ogłaszanego przez wojewodę, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny. „Decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie” – zauważył Fundusz.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił, jako publiczny płatnik, gwarantuje i w pełni zabezpiecza finansowanie badań oraz wszystkich świadczeń związanych z leczeniem COVID-19.

Zarządzenie dostępne jest na stronie https://www.nfz.gov.pl.

Reklama

>>> Czytaj też: Ekspert wyjaśnia: jak rodzaj maseczki wpływa na jej skuteczność