GUS: Deficyt sektora general government wzrósł r: r do 16,83 mld zł 2019 r.


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) wyniósł 16,83 mld zł 2019 r. wobec 4,93 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Główny Urząd Statystyczny informuje, że: wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.) za lata 2016-2019 wyniósł:
w 2016 roku: deficyt 44 162 mln zł,
w 2017 roku: deficyt 29 200 mln zł,
w 2018 roku: deficyt 4 933 mln zł,
w 2019 roku: deficyt 16 828 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Na początku kwietnia br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na koniec 2019 roku 0,7% PKB (wobec 0,2% rok wcześniej). Zadłużenie tego sektora sięgnęło 46% PKB na koniec 2019 r. (wobec 48,8% PKB rok wcześniej - po rewizji).
(ISBnews)