„Panie Prezydencie Republiki, sektor restauracyjny, który niedawno gwarantował ponad milion miejsc pracy, znajduje się dziś w martwym punkcie. Wielu z nas może nie być w stanie przeżyć, jeśli kwarantanna będzie kontynuowana” – piszą kucharze na łamach poniedziałkowego wydania dziennika „Le Figaro”.

Autorzy listu oraz restauratorzy przypominają, że pomimo problemów ekonomicznych wielu z nich wspiera personel szpitali, oferując im darmowe posiłki.

College Culinaire de France jest stowarzyszeniem restauratorów założonym przez znanych francuskich szefów kuchni m.in.: Alaina Ducasse’a, Joela Robuchona, Thierry’ego Marxa, Yannicka Alleno, Regisa Marcona oraz Alaina Dutourniera.

Organizacja, zrzeszająca 1800 restauracji i 900 producentów, pracuje nad stworzeniem nowego modelu ekonomicznego dla restauracji, który pozwoliłby przetrwać branży w czasie pandemii.

„Czekamy na jak najszybsze ogłoszenie dekretu +częściowego luzowania kwarantanny+” – piszą szefowie kuchni podkreślając, że są gotowi do współpracy z rządem w kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podnoszenia świadomości obywateli w zakresie zdrowego żywienia.

„Teraz wszyscy musimy być całkowicie transparentni co do pochodzenia produktów, których używamy, ale także metod produkcji. Wielu restauratorów już podejmuje ten wysiłek; musi to stać się powszechną zasadą” – piszą szefowie kuchni, domagając się, aby lista produktów wykorzystywanych do przygotowywania potraw, jak również dane kontaktowe dostawców, były udostępniana przez restauracje klientom na ich żądanie.

Obecny kryzys może być okazją, zdaniem autorów listu, do przeglądu norm społecznych w zakresie żywienia oraz organizacji pracy zakładów żywienia zbiorowego.

„Panie Prezydencie, proszę pomóc nam uczynić z tej straszliwej próby szansę na wynalezienie lepszego świata, w którym będziemy cieszyć się życiem. Proszę otworzyć ponownie restauracje. Wymyślmy na nowo francuską gastronomię i życie towarzyskie. My jesteśmy gotowi” – podkreślają szefowie kuchni w liście do prezydenta.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)