"Lekarze nie sprzeciwiają się i nigdy nie sprzeciwiali się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” – wyjaśnił stanowisko OZZL Bukiel w kontekście pojawiających się w przekazie publicznym informacji dotyczących kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii wirusem SARS-CoV-2.

Pokreślił jednak, że sprzeciw budzi jedynie fakt realizacji tych przepisów przez niektórych wojewodów, którzy delegują do pracy osoby, które są z tego obowiązku ustawowo zwolnione. Informują też o tej decyzji często na „ostatnią chwilę, niekiedy w godzinach nocnych”. Pośpiesznie nakładają kary na osoby, które nie zgłosiły się do pracy nie zapoznawszy się z przyczyną takiego niestawienia.

Sprzeciw zarządu OZZL wzbudza też fakt tworzenia „atmosfery zastraszania lekarzy przez publiczne, nagłośnione ogłaszanie szczególnej formy +ścigania+ i nadzoru prokuratorskiego wobec pracowników ochrony zdrowia, którzy odmówili podjęcia pracy”. Zaś przytoczone przykłady zachowania przedstawicieli władz, zdaniem związku lekarzy, podważają zaufanie społeczeństwa do lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

"Niepotrzebnie i bez uzasadnienia +jątrzy się+ i wzbudza panikę wśród pacjentów, a wśród pracowników ochrony zdrowia rodzi lęk, że rządzący - jak to się działo wiele razy w przeszłości - nie traktują sposób poważny praw pracowniczych i obywatelskich pracowników medycznych” – podkreślił zarząd w swoim oświadczeniu.

Przypominamy również, że zgodnie ze wspomnianą na wstępie ustawą, do obowiązków kierownika placówki ochrony zdrowia należy zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej, a ich brak zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a nawet stanowi przeciwskazanie do jej podejmowania – ze względów epidemiologicznych.

ZK OZZL opracował odpowiedni „przewodnik” dla lekarzy w sprawie ich obowiązków i uprawnień związanych z kierowaniem lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała