W związku z epidemią koronawirusa Kantar Polska wykonuje badania za pomocą metody wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo, a nie bezpośrednich rozmów ankieterów z ankietowanymi (twarzą w twarz). Obecne badanie przeprowadzono również techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) 16 i 17 kwietnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

49 proc. Polaków pozytywnie ocenia pracę premiera Morawieckiego. Odsetek osób niezadowolonych wynosi 45 proc. a sześć proc. badanych nie potrafiło wyrazić zdania w tej sprawie.

52 proc. negatywnie oceniło pracę prezydenta Dudy, a 44 proc. dobrze, cztery proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

Również 52 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu, przy 42 proc. wskazań pozytywnych; sześć proc. nie ma zdania na ten temat.

Odsetek negatywnych wskazań w przypadku działań rządu wzrósł w stosunku do badania z marca o dziewięć pkt procentowych, przy jednym pkt proc spadku ocen pozytywnych i o dwa pkt. proc. mniejszym odsetku osób nie mających zdania w tej sprawie. To najwyższy odsetek negatywnych wskazań w historii obu rządów Mateusza Morawieckiego - wynika z danych Kantar Polska.

W przypadku ocen samego premiera, od marca zyskał on pięć pkt proc. ocen pozytywnych i trzy pkt. proc. negatywnych, przy ośmiu pkt proc. spadku osób niezdecydowanych.

Sam premier Mateusz Morawiecki zanotował w tym miesiącu najwyższy odsetek wskazań pozytywnych w czasie obu swoich rządów.

Prezydent w stosunku do marca w badaniu Kantar Polska zyskał osiem pkt proc. ocen negatywnych., przy spadku ocen pozytywnych o jeden pkt. proc. i przy siedmiu pkt. proc. spadku wskazań osób nie potrafiących ocenić jego działalności.

W podsumowaniu wyników kwietniowych badań Kantar Polska ocenił, że okoliczności związane z epidemią koronawirusa bardzo wpłynęły na preferencje polityczne Polaków. "Nowa rzeczywistość sprawiła, że musieliśmy spojrzeć na polityków z zupełnie innej perspektywy. Sytuacji nie ułatwiają na pewno również kwestie terminu i sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz kontrowersyjne działania rządzących z nimi związane" - oceniła pracownia badawcza.

Według niej, kwietniowy spadek notowania rządu i prezydenta może wskazywać na to, że decyzje podejmowane w ostatnim czasie częściej niż zazwyczaj oceniane są negatywnie. "Wyniki preferencji prezydenckich w wyborach przeprowadzanych w maju, nie powinny być interpretowane jako wskaźnik oceny dotychczasowych działań Andrzeja Dudy wśród Polaków" - zwraca uwagę Kantar Polska. "Odsetek osób chętnych do oddania głosu w takich wyborach jest bowiem bardzo niski i nie reprezentuje tym samym opinii ogółu" - tłumaczy.

Analitycy Kantar Polska zwracają uwagę na to, że przy porównywaniu i rozpatrywaniu wyników należy pamiętać, że - ze względu na epidemię, zmieniła się metoda realizacji badania. "Ten aspekt mógł nieznacznie wpłynąć na wyniki - na przykład na spadek odsetków odpowiedzi +nie wiem/trudno powiedzieć+" - tłumaczy Kantar Polska podsumowując kwietniowe badania. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski