Gobarto miało 6,15 mln zł zysku netto, 22,83 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Gobarto odnotowało 6,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 13,75 mln zł wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 22,83 mln zł wobec 22,74 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 666,19 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 500,93 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z eksportu osiągnęły wartość 87,73 mln zł (wzrost r/r o 40,8%), co dało 13,17% udziału w przychodach ogółem. Zamknięcie rynku HoReCa poskutkowało spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie r/r o 67,76% do wartości 6,41 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Mimo utrzymujących się od dłuższego czasu wysokich cen żywca wieprzowego, jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 26,81% i wyniosły 509,44 mln zł. Zysk segmentu wzrósł r/r do wartości 7,65 mln zł. Wysoki poziom cen sprzyjał znaczącym wzrostom w segmencie Trzoda Chlewna. W raportowanym okresie osiągnięto aż 121,14 mln zł przychodów ze sprzedaży w tym segmencie (wzrost r/r o 243,15%) przy zysku na poziomie 12,14 mln zł oraz zysku EBITDA w kwocie 14,63 mln zł" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 10,24 mln zł wobec 5,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 391,6 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)