Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, stanowi propozycję regulacji, która będzie jednym ze sposobów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków. Wskazano, że tym, co wyróżnia budynki mieszkalne realizowane przez kooperatywy jest inicjowanie procesu inwestycyjnego przez grupę przyszłych mieszkańców, którzy biorą również czynny udział w procesach decyzyjnych podczas projektowania i realizacji inwestycji.

Zaznaczono, że dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że przy takiej formule "możliwe jest obniżenie kosztów zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej w stosunku do nabycia mieszkania na rynku deweloperskim o ok. 20–30 proc."

Pozwala na to - jak wskazano - m.in. to, że część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom. Projekt zakłada też, że kooperatywy mogą kupować od gminy nieruchomości (np. grunty) na szczególnych zasadach: mają np. możliwości rozłożenia spłaty ceny nieruchomości na raty oraz uzyskania bonifikaty od gminy.

W projekcie zaznaczono, że członkowie kooperatywy, we współpracy z architektem, mogą zagospodarować działki nieatrakcyjne dla deweloperów (zbyt małe, o nieregularnym kształcie). "Istnieje ponadto możliwość by członkowie kooperatywy dokonywali interwencji w istniejących obiektach – np. realizując remont budynków mieszkalnych lub dostosowując do funkcji mieszkaniowej obiekty, które pełniły inne role (np. nieużywane obiekty przemysłowe, koszary itp.)" - napisano.

W projekcie wprowadzono ponadto dodatkową (obok bonifikaty w cenie zakupu nieruchomości od gminy) formę wsparcia w postaci ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak czytamy, od podstawy podatku będzie można odliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną (członka kooperatywy) w związku z realizacją inwestycji przez członków kooperatywy mieszkaniowej.

Zaznaczono, że wprowadzenie ulgi podatkowej opartej na spłacie odsetek od kredytu ma na celu: wykluczenie ze wsparcia budżetowego osób najzamożniejszych, które mogą sobie pozwolić na realizację inwestycji mieszkaniowej bez wsparcia kredytowego, a także zachęcenie banków komercyjnych do przedstawienia odpowiedniej oferty kredytowej adresowanej do członków kooperatyw mieszkaniowych.

Wskazano, że w formule kooperatywy mieszkaniowej mogą działać tylko osoby fizyczne (co najmniej trzy), a nie firmy. Zaznaczono, że "celem kooperatywy mieszkaniowej jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, którego następstwem nie będzie obrót nieruchomością i zysk, ale stworzenie miejsca do mieszkania i życia"

Przewiduje się, że przepisy projektowanej ustawy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących ulgi podatkowej, które zgodnie z wymogami systemowymi wejdą w życie z początkiem 2021 r.