Fitch potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną


Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, podała spółka. Przegląd uwzględnia zrealizowane już projekty, w tym przejęcie kapitałowe Grupy Energa, a także plany spółki dotyczące m.in. fuzji z Grupą Lotos.
"Nasze konsekwentne działania przynoszą oczekiwane efekty. Realizujemy projekty inwestycyjne i procesy akwizycyjne zgodnie z przyjętą strategią, zachowując przy tym wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Ocena agencji Fitch Ratings, a wcześniej także agencji Moody's Investors, jest potwierdzeniem słuszności naszych decyzji biznesowych i tego, że koncern utrzymuje silną pozycję finansową. Umacniamy naszą pozycję w biznesie i wśród inwestorów, a utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym stanowi dla nas dodatkowy atut w potencjalnych rozmowach dotyczących finansowania kolejnych ambitnych projektów" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.
Analitycy Fitch Ratings podkreślili, że rating PKN Orlen w dalszym ciągu odzwierciedla dobrą dywersyfikację działalności koncernu oraz jego silną pozycję na polskim rynku. Zwrócili uwagę na poprawę stabilności przepływów finansowych koncernu wynikającą z przejęcia Grupy Energa. W ich ocenie, w dłuższej perspektywie większa obecność w segmentach wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pozwoli PKN Orlen w pełni sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na elektromobilność.
"Agencja podkreśliła też, że planowane przejęcie Grupy Lotos zwiększyłoby zdolności przerobowe PKN Orlen, a w konsekwencji - przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników płynnościowych na poziomach wskazanych przez agencję w raporcie - mogłoby wpłynąć na aktualizację oceny ratingowej i podniesienie jej do poziomu BBB" - czytamy dalej w komunikacie.
Jednocześnie analitycy Fitch zwrócili uwagę na wysoką zmienność marż rafineryjnych w pierwszej połowie 2020 roku, spowodowaną zmianami cen ropy i ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, które dotyczyły wszystkich firm z sektora Oil&Gas. Podkreślili jednak, że spodziewany wzrost popytu na paliwa w drugiej połowie tego roku i w roku 2021 wesprze marże rafineryjne, a co za tym idzie wzmocni europejskie rafinerie.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)