Z przepisów podatkowych wynika, że takie zwolnienie nie będzie miało zastosowania, kiedy wnuczek korzystający z mieszkania babci użyczy je innej osobie. Ten drugi stosunek prawny rodził będzie potrzebę opodatkowania umowy użyczenia tak jak umowy najmu. Choć między użyczającym a korzystającym z użyczenia są więzy pokrewieństwa, to jednak korzystający z użyczenia nie dopełnia warunku wykorzystywania przedmiotu umowy na własne potrzeby.

Gdy urząd skarbowy stwierdzi wystąpienie takich okoliczności, ma prawo zażądać zapłaty podatku i od babci, i od wnuczka. Od babci tytułem użyczenia mieszkania krewnemu, które nie było wykorzystywane na jego potrzeby, a od wnuczka od użyczenia osobie niespokrewnionej. W obu przypadkach przedmiotem opodatkowania będzie hipotetyczny przychód ustalony na podstawie cen najmu stosowanych przy podobnych umowach odpłatnych, zaś podatek będzie ustalany na zasadach ogólnych (skala tabeli podatkowej), bez prawa do ryczałtu.