Podatnik, który złoży naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R, uzyska potwierdzenie rejestracji albo jako podatnika VAT czynnego, albo jako podatnika VAT zwolnionego. Uzyskanie takiego potwierdzenia daje podatnikowi prawo do korzystania z przywilejów i wykonywania obowiązków określonych przepisami ustawy o VAT. Warto pamiętać, że prawo i obowiązek wystawiania faktur VAT mają jedynie podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem nabywca, który otrzymał fakturę od podatnika VAT czynnego, może odliczyć wykazany w niej podatek naliczony. Jeśli jednak nabywca ma obawy, czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, może zweryfikować status swojego partnera handlowego. W tym celu musi wystąpić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o potwierdzenie, że wskazany podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym. Wniosek taki nie ma określonego przepisami wzoru.

Na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek potwierdzić fakt rejestracji wskazanego podmiotu dla celów VAT.