"Strony umowy: LSI Software SA, pan Grzegorz Siewiera i Pan Paweł Tarnowski zobowiązały się do doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego LSI poprzez emisję akcji serii K w ilości 1.450.000 akcji po cenie emisyjnej 3 złote za każdą akcję i wprowadzenia tych akcji do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW, a Novitus zobowiązał się do objęcia tych akcji zaoferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny" - czytamy w komunikacie.

Nabycie kolejnego pakietu akcji LSI Software SA przez Novitus nastąpi poprzez zakup 100.000 akcji po cenie 10 złotych za 1 akcję od Grzegorza Siewiery. Transakcja zakupu akcji realizowana będzie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego LSI Software w wyniku emisji akcji serii K.

"W wyniku realizacji powyższych transakcji Novitus posiadał będzie 32,9% kapitału zakładowego LSI Software" - czytamy dalej. Zawarta umowa przewiduje możliwość realizacji opcji "put" i opcji "call" w latach 2011-2013.

"Związek kapitałowy z Novitus zapewni dostęp do największego w Polsce kanału sprzedaży dla rynku retailowego oraz HoReCa, wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji dużych projektów, co pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz zdecydowanie umocnić pozycję LSI Software SA jako lidera na tym rynku" - oceniło LSI Software.

Spółka Comp Safe Support kontroluje bezpośrednio ponad 46% akcji Novitusa, który jest m.in. producentem kas fiskalnych. LSI Software jest producentem oprogramowania dla sektora detalicznego i hotelarsko-gastronomicznego.