Ocena długu Estonii pozostała na niezmienionym poziomie. Perspektywy ratingów dla wszystkich trzech krajów pozostają negatywne.