Jeśli lekarz chce kupić lokal na gabinet lub sfinansować jego budowę, może skorzystać z biznesowej pożyczki lub kredytu hipotecznego. Jeśli jednak rozpoczyna dopiero działalność na własny rachunek i jako firma nie ma odpowiedniej historii, może mieć kłopot z uzyskaniem kredytu przeznaczonego dla przedsiębiorców. Wówczas taki kredyt powinien jednak załatwić na prywatny rachunek.

Koszt kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne są najtańszymi kredytami długoterminowymi. Wiąże się to z zabezpieczeniem zobowiązania wobec banku w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Ponieważ uznawane jest ono za najlepszą formę zabezpieczenia, co jest równoznaczne z najniższym z możliwych ryzyk podejmowanych przez bank przy pożyczaniu pieniędzy, banki mogą stosować oprocentowanie niewiele wyższe od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych o charakterze mieszkaniowym, biznesowy kredyt hipoteczny przeznaczony jest na sfinansowanie budowy lub modernizacji nieruchomości, która ma być przeznaczona na cele biznesowe. Jednak coraz więcej banków udziela kredytów lub pożyczek hipotecznych na inne cele biznesowe, w tym np. na zakup firmowych samochodów, maszyn i urządzeń.

Brak zdolności kredytowej

Reklama

Aby kredyt lub pożyczkę hipoteczną uzyskać w banku, osoba prowadząca prywatną praktykę musi mieć nie tylko możliwość ustanowienia zabezpieczenia w formie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, lecz także zdolność kredytową. I to jest największy minus całej sprawy. Jak bowiem wiadomo, kredytodawca w takim przypadku bada podwójnie potencjalnego kredytobiorcę, który jest osobą fizyczną: od strony podmiotu gospodarczego i analizując jego prywatną wypłacalność.

Z drugiej jednak strony przedsiębiorca będący osobą fizyczną ma dużą elastyczność w wykorzystywaniu do celów prowadzonej działalności środków finansowych pozyskanych prywatnie. Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych nie ma znaczenia, czy uzyskany przez podatnika kredyt lub pożyczka w nomenklaturze banku uznawany jest za produkt przeznaczony dla konsumentów, czy dla podmiotów gospodarczych. By móc zaliczyć w koszty obsługę takiego długu (opłaty za uzyskanie kredytu lub pożyczki oraz odsetki), wystarczy udowodnić, że pożyczone pieniądze zostały wydatkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: na zakup składników majątku czy uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów.

W banku i u notariusza

Trzeba przy tym wiedzieć, że kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem (docelowym) jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Przeznaczony jest zazwyczaj na inwestowanie w nieruchomość lub refinansowanie kredytu budowlanego, ale coraz częściej w ofercie banków są takie kredyty służące konsolidacji zadłużenia. Natomiast pożyczka hipoteczna to praktycznie to samo, co kredyt hipoteczny, choć umowa między bankiem i pożyczającym oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego. Ponadto pożyczkę taką zazwyczaj można wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, a więc zarówno inwestycyjny, jak i np. na cele bieżące.

Ze względu na to, że kredyt hipoteczny udzielany jest na wiele lat, często 30, a nawet dłużej, procedura jego uzyskania jest długa i często kłopotliwa. To niewątpliwie największa wada produktów z tej grupy.

Zresztą, by móc skorzystać z kredytu lub pożyczki o charakterze hipotecznym, wcale nie trzeba już w momencie podpisywania umowy dysponować księgą wieczystą. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych na kupno mieszkania albo budowę mieszkania czy domu, powstanie odrębnej księgi wieczystej lub wpisanie do już istniejącej księgi osoby ubiegającej się o kredyt może nastąpić w pewnej perspektywie. Wówczas bowiem na ten okres przejściowy kredyt taki jest ubezpieczany.

Warto też pamiętać, iż w ofercie takich kredytów i pożyczek oferowanych przez banki są również produkty, które mogą być zabezpieczone wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości należącej do innej osoby niż kredytobiorca, np. do jego rodziców czy znajomych, o ile tylko właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę. Ta okoliczność stwarza dodatkowe możliwości, o które trudno, gdy kredyt lub pożyczka ma mieć charakter produktu przeznaczonego dla firmy.