Na wzrost bezrobocia w styczniu wpłynęło również zmniejszanie skali uczestnictwa w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu oraz większa niż w grudniu skala rejestracji absolwentów. Przewidujemy, że w lutym nastąpi dalszy wzrost stopy bezrobocia do ok. 13,2%, przy 2,14 mln osób pozostających bez pracy.

Pozostając przy danych z rynku pracy – w środę poznaliśmy również wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kw. 2010 roku. Według nich stopa bezrobocia w ostatnich 3 miesiącach ubiegłego roku wzrosła do 9,3% z 9,1% w III kwartale, a liczba pracujących wzrosła o 1,2% r/r. Dane BAEL były nieznacznie niższe od naszych przewidywań (stopa bezrobocia na poziomie 9,5%, wzrost liczby pracujących o 1,5% r/r). Przewidujemy, że do końca tego roku stopa bezrobocia BAEL może spaść do ok. 8,9%.
W środę poznaliśmy również dane o tempie wzrostu sprzedaży detalicznej w styczniu. Według danych GUS dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym spadła w styczniu do 5,8% r/r z 12,0% r/r w grudniu. Słabszy od naszych oczekiwań (7,3% r/r) oraz prognoz rynkowych (8,5% r/r) wynik to efekt niskiej dynamiki sprzedaży żywności, gdzie oczekiwaliśmy przyspieszenia z uwagi na bardzo niską bazę odniesienia sprzed roku.

Zgodnie z oczekiwaniami dynamikę sprzedaży najsilniej zaniżała natomiast kategoria samochodów, gdzie po wzroście w grudniu o ponad 40% r/r odnotowano spadek wartości sprzedaży o ok. 8% r/r. Spadek sprzedaży samochodów to efekt kumulacji zakupów pod koniec roku przed wprowadzonymi w styczniu 2011 r. zmianami podatkowymi.

Na podstawie opublikowanych danych oczekujemy, że w I kw. nastąpi spowolnienie dynamiki konsumpcji prywatnej do ok. 3,5%-3,7% r/r wobec ponad 4% r/r w IV kw. 2010 r. oraz osłabienie dynamiki PKB poniżej 4,0% r/r z 4,3-4,4% w IV kw. 2010 r. Efekty zmian podatku VAT, bieżące efekty pogodowe, jak również bardzo niestabilne dane z I kw. 2010 r. (skutkujące zamiennością statystycznych baz odniesienia) skutkują wysokim ryzykiem dla prognoz wzrostu gospodarczego w I kw. br.

Źródło nieznane