Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 142,42 mln zł wobec 142,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 620,03 mln zł wobec 713,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 79,40 mln zł zysku netto wobec 77,14 mln zł zysku rok wcześniej.