Unibep, LCCorp

Spółka budowlano-deweloperska Unibep podpisała umowę z LCCorp, na mocy której wybuduje I etap osiedla mieszkaniowego „Inwestycja Ząbki" za kwotę 22,69 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. „Przedmiotem zamówienia jest wykonie I etapu zabudowy mieszkaniowej z usługami i garażem wielostanowiskowym podziemnym wraz z wykonaniem uzbrojenia podziemnego, zabezpieczającego potrzeby przedmiotowej inwestycji oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu w tym infrastrukturą drogową i zielenią. Przedmiot umowy obejmuje także wybudowanie kotłowni gazowych, infrastruktury technicznej w tym sieci i przyłączy" – głosi komunikat. „Termin realizacji I etapu inwestycji: 16 m-c liczone od dnia wprowadzenia wykonawcy na plac budowy. Zamawiający przewiduję realizację czterech kolejnych etapów wskazanej inwestycji" – czytamy dalej.

Westa Isic

Producent akumulatorów działający na Ukrainie, WestaIsic, rozpoczął budowę fabryki akumulatorów VRLA. Spółka podpisała umowę z unijnym dostawcą wyposażenia powstającego zakładu o wartości 20,4 mln USD, poinformowała spółka w komunikacie. „Dokonano przedpłaty z tego tytułu w wysokości 10 mln USD. Finalizacja płatności jest planowana w ciągu 6 miesięcy. Nowy zakład rozpocznie działalność w 2012" – czytamy w komunikacie.

Reklama

Mieszko

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko kupiły, po spełnieniu się warunków zawieszających, spółki Lider Artur oraz NP Properties Poland (NPP), poinformowała firma w raporcie. Cena zakupu pierwszej firmy to 4,87 mln euro, a drugiej - 1,22 mln euro. "W związku ze spełnieniem warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie Lider Artur oraz umowie NPP, Emitent zawiadamia o nabyciu aktywów o znacznej wartości, podając do wiadomości następujące informacje: dniu 25 maja 2011 roku emitent jako kupujący, zawarł ze spółką prawa łotewskiego Devanagari SIA, warunkową umowy sprzedaży 100% udziałów Lider Artur oraz ze spółką prawa łotewskiego Nordic Technologies SIA umowę sprzedaży 100% udziałów NP Properities Poland; nabycie 100% udziałów Lider Artur (to jest 3.901 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy) oraz 100% udziałów NP Properities Poland (to jest 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy)" - czytamy w komunikacie. "Cena sprzedaży 100% udziałów Lider Artur została ustalona na kwotę 4.866.132,50 euro. Cena sprzedaży 100% udziałów NP Properities Poland została ustalona na kwotę 1.216.533,13 euro" - czytamy dalej.

Mostostal Zabrze

Konsorcjum spółki z grupy Mostostalu Zabrze-Holding (MOSTALZAB), Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych (PRDiM) zawarło z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowę na budowę małej obwodnicy Świdnicy o wartości 23,27 mln zł brutto (18,92 mln zł netto), poinformowała spółka w komunikacie. Obok spółki w konsorcjum jest Polimex Mostostal. Umowa na "Budowę małej obwodnicy Świdnicy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007 - 2013. CPV 45.20.00.00-9." ma wartość: 23.271.857,39 PLN (brutto); 18.920.209,26 PLN (netto). "Udział PRDiM w wartości umowy wynosi 100 % tj.: 23.271.857,39 PLN (brutto); 18.920.209,26 PLN (netto)" – czytamy w komunikacie.

Cinema City

Bułgarska spółka zależna notowanego w Warszawie operatora kin Cinema City International (CCIINT) podspisała umowę najmu dla nowego kina w Sofii, poinformowała firma w komunikacie. Otwarcie kina planowane jest w IV kwartale 2012 r. "Bułgaria jest krajem, w którym cały czas widzimy potencjał wzrostu dla naszej działalności. W Sofii jesteśmy obecni już od 5 lat, posiadając w tym mieście duży multipleks z ekranem IMAX, cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Otwarcie drugiego multipleksu w tym mieście to dla nas duże wydarzenie. Dzięki niemu będziemy mogli zaoferować wysokiej klasy usługi kinowe szerszej grupie widzów" - powiedział prezes CCI Moshe Greidinger, cytowany w komunikacie. Obecnie spółka obsługuje 4 multipleksy w Bułgarii z 41 ekranami: w Sofii, Płowdiw, Russe oraz Starej Zagorze. Kina w Russe i Starej Zagorze zostały otwarte w 2010 r. W 2011 r. Cinema City planuje otworzyć centra handlowe w Warnie i Burgas. Dodatkowo w Mall Of Sofia w Sofii Cinema City prowadzi jedyne kino IMAX w Bułgarii.

New World Resources

W najnowszym raporcie analitycy Goldman Sachs wydali zalecenie dla walorów New World Resources (NEWWORLDR) na poziomie „neutralnie”.>>>>

GPW

Analitycy Espirito Santo, w raporcie z 8 lipca, podtrzymali rekomendację „neutralnie” dla walorów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).>>>>

SMS Kredyt

Kurs praw do akcji SMS Kredyt, spółki udzielającej krótkookresowych pożyczek osobom fizycznym, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 16 proc., do 1,16 zł.>>>>

MOL

W raporcie z 11 lipca analitycy Wood & Company podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje węgierskiego koncernu paliwowego MOL.>>>>

Cersanit

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE podwyższyli rekomendację dla akcji Cersanitu do „trzymaj" z „redukuj" z ceną docelową 10,7 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca.>>>>

Dom Development

Analitycy DI BRE obniżyli rekomendację dla akcji Dom Development (DOMDEV) do „akumuluj" z „kupuj" z ceną docelową 53,5 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca. W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 47,89 zł.>>>>

Polimex-Mostostal

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku obniżyli rekomendację dla spółki budowlanej Polimex-Mostostal (POLIMEXMS) do „trzymaj" z „kupuj" i wyznaczyli cenę docelową akcji spółki na 3,41 zł, wynika z raportu z 5 lipca, odtajnionego w poniedziałek.>>>>

Mondi Świecie

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Bank podnieśli rekomendację dla spółki Mondi Świecie (SWIECIE) do "akumuluj" z "trzymaj" wynika z raportu z 5 lipca, a odtajnionego w poniedziałek.>>>>

Kopex

Analitycy DI BRE obniżyli rekomendację dla spółki Kopex do „trzymaj" z „akumuluj" i utrzymali cenę docelową na poziomie 22,5 zł , wynika z raportu datowanego na 5 lipca, odtajnionego w poniedziałek.>>>>Rafako

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE obniżyli rekomendację dla akcji spółki Rafako do "akumuluj" z „kupuj" i ustalili cenę docelową na poziomie 12,80 zł, wynika z raportu z 5 lipca, odtajnionego w poniedziałek.>>>>

Ciech

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku podwyższyli rekomendację dla spółki chemicznej Ciech do „akumuluj" z "trzymaj" i jednocześnie wyznaczyli cenę docelową dla jednej akcji na 30,10 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca, odtajnionego w poniedziałek.>>>>

ZUE

Analitycy DI BRE podnieśli rekomendację dla akcji ZUE do „kupuj" i ustalili cenę docelową na 13,20 zł, wynika z raportu datowanego na 5 lipca, odtajnionego w poniedziałek.>>>>

Budimex

Budimex w wyniku wygrania przetargu zdobył kontrakt na budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w miejscowości Biała w gminie Radzyń Podlaski. Wartość zlecenia to 23,6 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przetarg odbył się według procedury ograniczonej.

LS Tech-Homes

Spółka budowlana LS Tech-Homes chce przeprowadzić ofertę prywatną o wartości 1,75 mln zł i planuje wejść na rynek NewConnect na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na dokończenie realizacji projektu badawczego, a także na prace przygotowawcze budowy dwóch nowych obiektów produkcyjnych.

Spółka szacuje, że w 2011 roku jej zysk EBITDA wyniesie ok. 0,5 mln zł przy przychodach na poziomie 5 mln zł. Proces wejścia spółki na rynek NewConnect prowadzi ABS Investment.

MCI Management

MCI Management między 11 lipca tego roku a 30 czerwca 2012 roku przeprowadzi skup akcji własnych w celu umorzenia - poinformowała spółka w komunikacie. "Realizacja programu odkupu leży w interesie spółki i jej akcjonariuszy w sytuacji, gdy kurs giełdowy akcji spółki kształtuje się poniżej wartości aktywów netto spółki (NAV) przypadających na jedną akcję" - napisano w raporcie.

W ramach programu zarząd może nabyć nie więcej niż 5 proc. akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych. Akcjonariusze spółki utworzyli fundusz rezerwowy w celu sfinansowania skupu, przeznaczając na jego zasilenie część niepodzielonych zysków netto z kapitału zapasowego.

Maksymalna cena jednostkowa za akcję nabywaną w ramach programu nie może przekroczyć 7,98 zł. "Za zgodą rady nadzorczej maksymalna cena jednostkowa za nabywaną akcję, o której mowa wyżej, może być podwyższona do poziomu wartości aktywów netto spółki według ich stanu ustalonego na koniec kwartału kalendarzowego realizacji programu odkupu, przypadających na jedną akcję spółki, z tym że cena maksymalna jednostkowa nie może przekroczyć 10,00 zł/akcję" - podał MCI w komunikacie. W piątek na zamknięciu sesji za akcje firmy płacono 7 zł.

Optonet

Optonet, spółka zajmująca się budową i projektowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz integracją urządzeń telekomunikacyjnych, zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale 2011 roku - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Z prywatnej emisji akcji spółka chce pozyskać 1 mln zł.

Optonet zajmuje się projektowaniem i budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Oferuje kompleksowe usługi, od stworzenia koncepcji po utrzymanie i serwisowanie. Oferta Optonet skierowana jest do operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, operatorów telekomunikacyjnych, producentów urządzeń komunikacyjnych, a także przedsiębiorstw i instytucji wykorzystujących technologię bezprzewodową. Optonet powstał w 2001 roku. Należy do grupy kapitałowej notowanej na NewConnect Novainvest, która skupia spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT.

Tauron Polska Energia

Zarząd Tauronu (TAURONPE) porozumiał się ze związkami zawodowymi w sprawie zasad wynagradzania w spółkach zależnych. Wzrost płac zależeć będzie m.in. od wypracowywanych przez spółki wyników - poinformował Tauron w komunikacie prasowym.

Porozumienie będzie obowiązywać przez dwa lata. Przyjęte ustalenia wejdą w życie w poszczególnych spółkach w przypadku ich akceptacji przez ich zarządy i organizacje związkowe.

"Jest to rozwiązanie nowoczesne, uzależnia wzrost wynagrodzeń od efektów - wypracowanych wyników oraz obniżenia kosztów. Będzie ono motywować do jeszcze lepszej pracy, ale i zapewni przejrzyste wynagrodzenie za nią. Każdemu pracownikowi będzie zależało, by jego spółka osiągała jak najlepsze wyniki" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

Dodano, że wpływ na wzrost wynagrodzeń w spółkach grupy Tauron będzie miał również wskaźnik inflacji.

Emperia

Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK, w raporcie z 7 lipca, obniżyli rekomendację dla walorów spółki Emperia do „sprzedaj” z „trzymaj”.>>>>

Helio

W raporcie z 5 lipca analitycy Domu maklerskiego Millennium podtrzymali rekomendację „kupuj” akcje spółki Helio.>>>>

Bakalland

Analitycy Domu Maklerskiego Millennium, w raporcie z 5 lipca, podtrzymali zalecenie "akumuluj" akcje producenta bakalii Bakalland.>>>>