Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 160,10 mln zł wobec 132,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1143,30 mln zł wobec 761,80 mln zł rok wcześniej. Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, których średnia wynosiła 86 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 80-90 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik operacyjny (EBIT) spółki wyniósł 148-167 mln zł przy konsensusie na poziomie 158 mln zł. Według nich, przychody spółki miały sięgnąć 1062-1177 mln zł przy konsensusie na poziomie 1116 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2011 roku spółka miała 182,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 205,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2340,20 mln zł wobec 1452,40 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2011 roku spółka miała 201,60 mln zł zysku netto wobec 257,90 mln zł zysku rok wcześniej.